Veranderingen in Box 3 Vermogensbelasting: Uitgebreide Analyse en Strategieën voor 2027

accountants in Nederland

In 2027 zal Nederland naar verwachting een ingrijpende hervorming van de vermogensbelasting in box 3 ondergaan. Deze wijziging zal grote gevolgen hebben voor de wijze waarop vermogens worden belast. Navigeren door het ingewikkelde landschap van financiële regelgeving en belastingwetten kan lastig zijn. Ons team van doorgewinterde accountants in Nederland staat klaar om uw financiële processen te stroomlijnen, naleving te garanderen en uw winstgevendheid te maximaliseren. Als uw deskundige partner bieden wij u een diepgaande analyse van zowel huidige als toekomstige regelingen, en delen wij strategieën om uw belastingdruk te minimaliseren.

De Huidige Regels in Box 3

Onder het huidige systeem wordt vermogensbelasting berekend aan de hand van fictieve rendementspercentages, verdeeld over verschillende categorieën van bezittingen:

  • Banktegoeden: Belast tegen een fictief rendement van 0,92%.
  • Beleggingen: Inclusief aandelen, obligaties, en cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum, met een fictief rendement van 6,17%.
  • Schulden: Persoonlijke schulden en schulden voor niet-primaire woning hypotheken, aftrekbaar tegen 2,46%.

De belasting wordt berekend door het totale vermogen te verminderen met schulden en het heffingsvrije vermogen. Voor alleenstaanden is dit €57.000 en voor fiscale partners €114.000. Het belastbare bedrag wordt vervolgens belast tegen een tarief van 32%.

Effectief spreken we bij beleggingen dus over een belasting van 32% * 6,17% = 1,97%, wat afgerond neerkomt op 2% van het vermogen.

In het nieuwe stelsel gaat de Belastingdienst uit van een heffing van 36% op het werkelijke rendement, rekening houdend met een heffingsvrij inkomen van €1.000, zoals nu in het voorbeeld op de website van de overheid wordt getoond.

Huidige vs. Nieuwe Belastingstelsel: Een Vergelijking

Hier volgt een vergelijking tussen de belastingdruk onder het huidige en het nieuwe stelsel, uitgaande van een gemiddeld rendement van 8%:

Totaal VermogenHuidig stelsel (vermogen – drempel van €114.000 * 2%)Nieuwe stelsel (36% over rendement – €1.000 heffingsvrij)
€50.000€0€1.080
€100.000€0€2.520
€200.000€1.720€5.400
€300.000€3.720€8.280
€500.000€7.720€14.040
€1.000.000€17.720€28.440

Tabel 1: Bron nieuwe regels: https://open.overheid.nl/documenten/20e5c020-86d3-4a58-b19d-72af484a7ba1/file?fbclid=PAZXh0bgNhZW0BMQABpmZFQRsfP4dJQvpSRbj-zhiutNQyFuJPZLFO_QZPj066Hc1fWI7AZaHTiw_aem_AWLzRepnKi01qrzuJQiEK3h7H8-lZwFaWN7q2OUqooxfC_fMYOcu2A0IrkET4bg4Un


Kanttekening bij het bovenstaande: wij rekenen met een gemiddeld rendementstarief van 8%. Dit komt overeen met het historische gemiddelde van de wereld-economie of de all-world indexfondsen. In het nieuwe stelsel mogen verliezen worden verrekend, maar aangezien er op goed gespreide beleggingen over de lange termijn gemiddeld 8% winst wordt behaald, gaan we dus uit van een effectieve heffing op 8% winst over de jaren.

Impact van Hogere Rendementen (12%)

Bij een hoger rendement van 12%, zou de belastingdruk aanzienlijk toenemen:

  • €300.000 Vermogen: €36.000 rendement – €1.000 heffingsvrij = €35.000 belastbaar tegen 36%, wat resulteert in een belasting van €12.600.

Ter vergelijking, in het huidige stelsel zou dit een belasting van € 3.720 betekenen. Effectief dus ~3.5x zoveel belasting over je inkomsten uit beleggen.

Manieren om de belasting te verminderen bij invoering regels:

Door vermogen in een holdingstructuur onder te brengen, kunnen we profiteren van de lagere tarieven van de vennootschapsbelasting:

  • Lager Tarief: 19% tot €200.000 winst, aanzienlijk lager dan de 36% in box 3.
  • Flexibiliteit in Uitkeringen: Strategische planning van dividend kan de belastingdruk verminderen.
  • Beheersing van Zakelijke Kosten: Zakelijke kosten zijn aftrekbaar binnen de vennootschap, wat bijdraagt aan verdere belastingverlaging.

Belangrijke Overwegingen

Het opzetten van een holdingmaatschappij is vooral voordelig voor activa die bedoeld zijn voor langetermijninvesteringen. Hoewel er bij de uitbetaling rekening moet worden gehouden met dividendbelasting, die dichter bij de 30% kan liggen als alle winsten volledig worden uitgekeerd, kan met de juiste strategie de totale belastingdruk aanzienlijk lager uitvallen dan bij personenbelasting. Dit is vooral gunstig voor expat accountants in Nederland die de belastingpositie van hun klanten willen optimaliseren.

Conclusie

De naderende veranderingen in box 3 bieden zowel uitdagingen als kansen. Door proactief te plannen en strategische keuzes te maken, kunt u de impact van deze veranderingen minimaliseren. Ons accountantskantoor is gespecialiseerd in vermogensbeheer en cryptocurrency belastingen, en staat klaar om u te ondersteunen bij het navigeren door deze complexe veranderingen. Contacteer ons vandaag nog om een persoonlijk adviesgesprek te plannen en samen een optimale strategie voor uw vermogen te ontwikkelen.