Beste Manieren om Belasting te Besparen als Ondernemer in Nederland

Besparen

Als ondernemer in Nederland is het essentieel om op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden om belasting te besparen. Door effectief gebruik te maken van fiscale voordelen en regelingen, kunt u uw belastingdruk aanzienlijk verlagen. Hieronder bespreken we enkele van de beste strategieën om belasting te besparen.

1. Gebruik Maken van Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek

Zelfstandigenaftrek is een belangrijke fiscale regeling voor zelfstandigen. Als u voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werken in uw onderneming), kunt u in aanmerking komen voor deze aftrekpost. Voor startende ondernemers is er daarnaast de startersaftrek, een extra aftrekpost die u de eerste drie jaar kunt toepassen naast de zelfstandigenaftrek.

2. MKB-Winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een regeling waarbij een percentage van de winst van uw onderneming vrijgesteld is van belasting. Voor alle ondernemers geldt een vrijstelling van 14% van de winst. Dit verlaagt direct de te betalen belasting over uw winst.

3. Investeringsaftrek

Er zijn verschillende vormen van investeringsaftrek die u kunt toepassen als u investeert in bedrijfsmiddelen. De belangrijkste zijn:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de €2.401 en €328.721 (cijfers 2023).
  • Energie-investeringsaftrek (EIA): Als u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen, kunt u een percentage van het investeringsbedrag aftrekken.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA): Deze aftrek is van toepassing op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
4. Optimaliseren van Uw Bedrijfskosten

Het is belangrijk om uw zakelijke kosten goed bij te houden en te optimaliseren. Alle zakelijke kosten die u maakt, kunt u aftrekken van uw winst. Denk hierbij aan kosten voor kantoorbenodigdheden, reiskosten, opleidingen, en dergelijke. Zorg ervoor dat u een goede administratie bijhoudt en alle bonnen bewaart.

5. Werkkostenregeling (WKR)

Met de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers geven zonder dat deze belast worden. U kunt maximaal 1,7% van het fiscale loon (tot €400.000) en 1,18% van het meerdere belastingvrij vergoeden. Dit kan aanzienlijke belastingbesparingen opleveren.

6. Jaarruimte en Pensioenopbouw

Naast de werkkostenregeling kunt u gebruik maken van jaarruimte en pensioenregelingen om belasting te besparen:

  • Jaarruimte: Bereken en benut de jaarruimte om uw pensioenopbouw te maximaliseren. Dit bedrag kunt u aftrekken van uw inkomen, waardoor uw belastbare winst daalt.
  • Pensioenopbouw: U kunt bijdragen aan uw eigen pensioen en dat van uw werknemers. Deze bijdragen zijn aftrekbaar van de winst, waardoor u minder belasting betaalt.
7. Giften

Giften aan goede doelen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn aftrekbaar van de winst. Er gelden wel enkele voorwaarden en maximumbedragen. Door strategisch te schenken aan goede doelen kunt u niet alleen bijdragen aan maatschappelijk relevante initiatieven, maar ook uw belastbare winst verlagen.

8. Zakelijke Ritten en Autokosten

Als u een zakelijke auto heeft, kunt u de kosten hiervan aftrekken. Dit omvat niet alleen de brandstof, maar ook onderhoud, verzekeringen en afschrijving. Als u uw privéauto zakelijk gebruikt, kunt u €0,21 per kilometer aftrekken. Zorg ervoor dat u een gedetailleerde rittenadministratie bijhoudt.

9. Gebruik Maken van Subsidies en Regelingen

Er zijn diverse subsidies en regelingen beschikbaar voor ondernemers in Nederland. Bijvoorbeeld, de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) biedt fiscale voordelen voor bedrijven die zich bezighouden met innovatie en ontwikkeling. Het is de moeite waard om te onderzoeken welke subsidies en regelingen van toepassing zijn op uw onderneming.

10. Inkomsten uit het Buitenland

Als u internationale klanten heeft, kunt u mogelijk profiteren van belastingverdragen tussen Nederland en andere landen om dubbele belasting te vermijden. Dit kan uw wereldwijde belastingdruk verlagen en uw netto inkomen verhogen.

11. Herinvesteringsreserve

Als u een bedrijfsmiddel verkoopt met winst, kunt u deze winst reserveren voor herinvesteringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Dit kan de belastingheffing over die winst uitstellen, waardoor u belastingvoordeel behaalt.

12. Optimaliseren van de Bedrijfsstructuur

Door te kiezen voor een bepaalde bedrijfsstructuur, zoals een holding, kunt u fiscale voordelen behalen. Dit kan ook voordelen bieden bij het aantrekken van investeerders of bij bedrijfsopvolging. Een goede bedrijfsstructuur kan uw belastinglast optimaliseren.

13. Oudedagsvoorzieningen voor DGA’s

Als Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) kunt u gebruikmaken van pensioenopbouw binnen de eigen BV, wat fiscale voordelen kan opleveren. Dit biedt een flexibele en fiscaal efficiënte manier om voor uw pensioen te sparen.

14. Verliesverrekening

Als u verlies lijdt, kunt u dit verlies verrekenen met winsten uit eerdere of toekomstige jaren. Dit kan de belastingdruk verlagen door het verlies in mindering te brengen op de winst, waardoor u minder belasting hoeft te betalen.

15. Huur en Leasing in Plaats van Kopen

In bepaalde situaties kan het fiscaal voordeliger zijn om bedrijfsmiddelen te huren of te leasen in plaats van te kopen. Dit kan uw liquiditeitspositie verbeteren en biedt vaak fiscale voordelen, zoals het vermijden van grote kapitaaluitgaven.

Conclusie

Belasting besparen als ondernemer in Nederland vereist een goed inzicht in de beschikbare fiscale voordelen en een zorgvuldige planning. Door gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, investeringsaftrek en andere genoemde regelingen, kunt u uw belastingdruk aanzienlijk verlagen. Raadpleeg altijd een fiscalist of boekhouder om ervoor te zorgen dat u optimaal profiteert van de beschikbare mogelijkheden en voldoet aan alle wettelijke eisen.

Door slim gebruik te maken van deze tips kunt u niet alleen belasting besparen, maar ook investeren in de groei en ontwikkeling van uw onderneming.

Begin vandaag met uw belastingverlagingen

Bij COSK helpen we ondernemers graag bij het optimaliseren van hun fiscale positie. Maak een afspraak voor een virtueel adviesgesprek of neem contact met ons op via email op seco@cosk.nl. Ons team van experts staat klaar om u te ondersteunen bij al uw belastingvragen en u te helpen het meeste uit uw onderneming te halen.